Skip to main content

ESG je příležitost a investice

ESG Services hledá unikátní příležitosti, jak využít legislativních změn tak, aby vaší firmě skutečně pomohli a připravili ji na udržitelnou budoucnost.

NAŠE SLUŽBY

Proč se věnovat ESG?

ESG Services pomáhá firmám nejen se samotným nefinančním reportingem. Především hledáme unikátní příležitosti dle individuálních potřeb zákazníků, jak využít těchto legislativních požadavků, tak, abychom firmám skutečně pomohli a namísto další byrokratické zátěže zajistili i finanční přínos.

S čím vám pomůžeme

Spolupracujeme s

lídry na trhu experty ve svých oborech profesionály

Je moje firma povinna reportovat?

Kdo bude povinen reportovat v první vlně od roku 2024? Pokud splňujete alespoň 2/3 podmínek a všech firem, které jsou kótované na burze bez ohledu na velikost​

250

a více zaměstnanců

40 mil.

EUR a více za rok v obratu

20 mil.

EUR a více v aktivech společnosti

Banky

Většina bank se při poskytování úvěrů již nyní řídí ESG ratingem společnosti, lepší ESG může znamenat i nižší úrokové sazby.

Dodavatelé

Řada nadnárodních a nyní i domácích společností vyžadují po svých dodavatelích ESG a další nefinanční reporting.

Velké podniky

Od roku 2024 CSRD přechází v platnost a povinnost ESG reportingu dopadá na společnosti s více než 500 zaměstnanci.

Malé střední firmy

Maximálně do roku 2027 se bude ESG reporting týkat všech firem, včetně středních i menších podniků.

Nejste si jistí, jestli se vás bude ESG týkat?

Co je to ESG?

ESG představuje 3 pilíře – environmentální, sociální a governance, neboli řízení. Ty v rámci ESG představují hlavní tematické oblasti, o kterých se od společností očekává, že budou podávat zprávy – reporty. Cílem ESG je zachytit všechna nefinanční rizika a příležitosti, která jsou součástí každodenních činností společnosti.

Více o ESG

O ESG Services

ESG je víc než soubor předpisů a dobrých úmyslů bez strategie a cíle. Jde o vytvoření hmatatelného, praktického plánu, který dosahuje skutečných výsledků. Mnohými je ESG vnímáno pouze jako snaha o pozitivní změnu klimatu, ale jedná se o daleko širší spektrum řešených oblastí a transparentní zveřejňování informací.

Napsali o nás