Skip to main content

Co nabízí ESG Services

Cílem ESG Services je, aby ESG a CSRD směrnice nepředstavovaly pro firmy jen finanční a organizační zátěž, ale naopak, aby je vnímaly jako prostor pro příležitost a investici do budoucna. Dobře implementované standardy ESG mohou pro společnosti znamenat obrovský finanční přínos – to například v podobě snížení cen energií, nižší produkce odpadu, ale třeba i odhalení nečestných obchodních aktivit nebo spokojenější a produktivnější zaměstnance.

Naše služby

S čím nejčastěji pomáháme klientům

Mezi naše klienty se řadí převážně středně velké společnosti v oblasti zdravotnictví, stavebnictví a potravinářském průmyslu. Vybrali jsme některé jejich požadavky, se kterými se na nás v oblasti ESG a CSRD nejčastěji obrací. Ke každému klientovi však přistupujeme individuálně, proto se na nás neváhejte obrátit i s více specifickými požadavky.

 • Analýza compliance

 • Strategie udržitelnosti a její implementace

 • Navigace pro emitenty při přípravě jejich reportu
 • Sběr dat a mapování hodnot / hodnocení dopadů a rizik
 • Revize dodavatelského řetězce
 • Reporting

 • Výpočet uhlíkové stopy (GHG, Rozsah 1,2,3)

 • Standardy udržitelnosti analýzy GAP
 • Vzdělávání v oblasti ESG
 • Optimalizace a příprava řešení prostřednictvím partnerských expertů

2027

budou povinny reportovat všechny společnosti

Maximálně do roku 2027 se bude ESG reporting týkat všech firem, včetně středních i menších podniků. Pravidla, jak ESG data sbírat a jakým způsobem nastavit firemní procesy tak, aby odpovídaly legislativním povinnostem vycházejících z EU Taxonomie, CSRD, SFDR a dalších, může firmě zabrat půl roku až rok práce. Čím dříve začnete, tím větší náskok před konkurencí na trhu.

Proč spolupracovat s námi

 • Jediní na českém trhu přicházíme s cenově dostupným softwarem pro automatizovaný sběr dat v českém jazyce.

 • Na rozdíl od velkých konzultačních firem tak nabízíme dostupné řešení pro střední a malé firmy.

 • Pomůžeme Vám nastavit firemní procesy tak, aby byly dlouhodobě udržitelné. Na rozdíl od konkurence s Vámi budeme od začátku analýzy až do konce, kdy společně vylepšíme Vaše ESG.