Skip to main content

O ESG Services

ESG Services, a. s. je projektem, se kterým přišla Karolína Avivi Řeháčková, která se při bezpečnostních studiích věnovala právě i udržitelnosti. V udržitelnosti a dlouhodobých investicích vidí budoucnost jak pro společnost, tak pro business jako takový. Ve společnosti totiž dochází k proměně trhu zákazníků, tím pádem i potenciálních investorů a případných zaměstnanců. Lidé chtějí vidět komplexní změnu vůči životnímu prostředí. Proto jsme se rozhodli založit firmu, která bude nejenom pomáhat s legislativními změnami a reportingem, ale která se na reporting bude dívat jako na příležitost, jak firmy dlouhodobě připravit na změny, které se změnou klimatu souvisí.

O ESG Services napsali

1500 společností

bude povinno reportovat od roku 2024

Směrnice ESG, kterou se v blízké době musí zabývat veškeré společnosti podnikající na evropské půdě, přináší pro mnohé otázky v oblasti životního prostředí, sociálních věci a řízení podniků.
ESG Services se těmito otázkami zabývá a aplikuje své vědomosti a schopnosti do komplexního řešení v podobě konzultačních a reportingových služeb.
Naším cílem je chronologická příprava klienta na přicházející legislativní standardy. Díky efektivnímu sběru a kvalitnímu zpracování potřebných dat jsme schopni připravit optimalizaci firemních procesů v souladu s ESG.

Náš tým

ESG Services má tým výjimečných a na výsledky zaměřených pracovníků, kteří se těší na práci s naší rostoucí klientelou. Náš tým je dychtivý učit se, otevřený novým nápadům a technologiím a přizpůsobivý rychle se měnícímu a stále složitějšímu podnikatelskému prostředí.

“Firmy, které ESG a udržitelnost řeší již teď, budou napřed, až ty změny přijdou. Budou odolnější, méně náchylné k rizikům a daleko rychleji se i zadaptují.”

Karolína Avivi ŘeháčkováZakladatelka ESG Services
CEO, Founder

Mgr. Karolína Avivi Řeháčková

Absoloventka bezpečnostních studií se specializací na boj proti terorismu a státní bezpečnost na izraelské univerzitě Raichman a Cevro Institutu v Praze.

V Izraeli se kromě studií věnovala různým projektů v oblasti bezpečnosti, ale také dobrovolnolnickým činnostem a především i udržitelnosti.

Po návratu do vlasti se vydala do privátního sektoru. Nyní se věnuje tématům udržitelnosti, ESG technologiím, inovacím, digitalizaci, ale také financím.

Jakožto žena, podnikatelka, matka a někdo s netradičním zaměřením se snaží aplikovat svůj široký přehled jak na dění ve světě v oblasti bezpečnosti, tak v oblasti udržitelného podnikání.

Konzultant pro řízení

Ing. Lenka Filipová

Konzultace v oblasti vstupní analýzy a strategie, společnost M.C.TRITON

Energetický specialista

Ing. Luboš Salaba

V ESG Services, a. s. připravuje analýzy spotřeby energií, vod, plynu a
Specialista na energetiku a energetické audity. Prošele mnoha českými podniky, pro které řešil oblast automatizovaného systémového řízení.

V posledních letech se vydal soukromou cestou se zaměřením především na návrhy a relizace energetických projektů obnovitelných zdrojů (OZE) pro budovy i průmyslové podniky.

Od roku 2017 je držitelem oprávnění pro montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.

V letech 2010-2018 zastával pozici místostarosty v Jindřichovicích pod Smrkem.

Architekt

Ing. arch. Jiří Petrželka

Architekt, urbanista, projektant, speaker, zabývající se udržitelnou architekturou a uhlíkovou neutralitou, od psaní úvah až po řešení detailů a stavební fyziky. Člen WA community, sportovec a také fanoušek do aut.